Menu

Bondye Renmen Ou

Byenveni nan Brezil!

Pour toujours

December 3, 2015

Lè Bondye di li, li fè li. Li fini sa li kòmanse. Lè Li sove ou, Li sove ou pou tout tan. Lè Li kòmanse yon bon travay nan nou, Li se fidèl a ranpli li.

© 2015 Chuck Love

Go Back

Comment