Menu

Bondye Renmen Ou

Byenveni nan Brezil!

Yon nouvo kòmansman

Pataje bon nouvèl la nan Jezi ak refijye ayisyen an nan Brezil.

Pour toujours

December 3, 2015

Lè Bondye di li, li fè li. Li fini sa li kòmanse. Lè Li sove ou, Li sove ou pou tout tan. Lè Li kòmanse yon bon travay nan nou, Li se fidèl a ranpli li.

© 2015 Chuck Love

Read more